Nieuws over de 3B bus 2019

Geachte deelnemer van de 3B-bus,

Met deze brief informeren we u over drie zaken:

Een abonnementsverhoging

Onze maatregelen in verband met de privacywetgeving

De uitstapjes van het komend seizoen

Abonnement verhoging

Sinds onze oprichting in 2011 zijn de abonnement- en de ritprijs niet verhoogd.

In de tussentijd zijn onze kosten wel gestegen en is bovendien de BTW, die wij voor zowel het abonnement als de ritten moeten afdragen, dit jaar van 6 % naar 9% gegaan.

Het bestuur heeft daarom besloten de prijs van het abonnement met € 2,50 naar € 12,50 te verhogen.

De ritprijs blijft € 1,50.

Privacy

De 3B- bus werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens worden door de 3B-bus slechts gebruikt voor de interne bedrijfsvoering en worden nooit en te nimmer aan derden verstrekt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en worden bij beëindiging van het deelnemersschap verwijderd uit de bestanden. Bovendien bent u te allen tijde gerechtigd de over u opgeslagen gegevens in te zien en zo nodig te laten wijzigen of verwijderen.

Een uitgebreide versie van de maatregelen die wij nemen ter bescherming van uw privacy is te vinden op de website van de 3B-Bus (www.3b-bus.nl).

Uitstapjes

Ook het komend seizoen worden er in het voorjaar, de zomer en het najaar uitstapjes georganiseerd

In het voorjaar gaan we net als vorig jaar naar de bollen. Vorig jaar was er zo veel belangstelling dat niet iedereen die dat wilde mee kon. We zullen net als vorig jaar de Tulperij bezoeken. Het lunchadres is wel gewijzigd. We gaan nu naar Eterij “De Beleving” in Noordwijk.

Op vrijdag 8 maart vanaf 9 uur kunnen degenen die vorig jaar niet met de bollentocht zijn mee geweest zich opgeven. Degenen die vorig jaar wel zijn mee geweest kunnen voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn, zich vrijdag 8 maart vanaf 13.00 opgeven.

Voor het uitstapje in de zomer kunt u zich vanaf vrijdag 17 mei 13.00 opgeven en voor het uitstapje in het najaar vanaf vrijdag 16 augustus 13.00.

Voorafgaand aan deze data kunt u nadere informatie over de uitstapjes vinden op het prikbord van de Heraut en op onze website (www.3b-bus.nl).

We hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en wijzen u er graag op dat in het vervolg wij u op onze website op de hoogte zullen houden van het wel en wee van de 3B-bus.

Met vriendelijke groeten,

Wijnand Pijpers,

Secretaris Stichting 3B-bus