ANBI

Stichting 3B bus is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij de toekenning van die status is het voor donateurs fiscaal extra aantrekkelijk om ons financieel te steunen. Schenkingen en nalatenschappen aan de Stichting 3B bus zijn namelijk aftrekbaar van de belasting.

De ANBI-status is geldig met ingang van 1 januari 2015. Hieronder publiceren wij alle gegevens die voor deze ANBI-status vereist zijn. Maar hoe dan ook publiceren wij deze informatie graag: we geloven in de kracht van transparantie en hebben dus geen geheimen voor het brede publiek.

Bekijk de ANBI Status Stichting 3B-Bus.