AVG

Zoals u ongetwijfeld bekend is, is er in 2018 wetgeving van kracht geworden inzake privacy gevoelige informatie.

Zodra u zich aanmeldt bij de 3B-Bus als deelnemer, geeft u aan de 3B-Bus  gegevens door die onder deze wetgeving vallen . Om deze reden geven wij u in onderstaande privacyverklaring aan welke informatie wij van u vastleggen en waarvoor deze informatie gebruikt wordt.

Door uw aanmelding als deelnemer aan de 3B-Bus gaat u akkoord met deze handelswijze.

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Stichting 3B-Bus ten behoeve van de deelnemers van de 3B-Bus.De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal is toegestaan bij de opslag en het verwerken van persoonsgegevens. De 3B-Bus draagt zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens, naar de richtlijnen van de AVG. Persoonsgegevens worden door de 3B-Bus slechts gebruikt voor de interne bedrijfsvoering en worden nooit en te nimmer aan derden verstrekt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en worden bij beëindiging van het deelnemersschap verwijderd uit de bestanden. Bovendien bent u te allen tijde gerechtigd de door over u opgeslagen gegevens in te zien en zo nodig te laten wijzigen of verwijderen.

De volgende deelnemers gegevens worden opgeslagen na ondertekening van de deelnemers overeenkomst door de deelnemer:

Naam,

Adres,

Postcode en Woonplaats

Telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer

E-mailadres (optioneel)

Geboortedatum (ter controle van minimum leeftijd 55 jaar)

De gegevens worden gebruikt voor de volgende verwerkingen:

Opname in het elektronisch deelnemers bestand,

Opname op de elektronische rittenlijst als gevolg van aangemelde ritten, als ook afgedrukt op de rittenlijst ten behoeve van de chauffeur van dienst

Opname in het papieren dossier met deelnemers overeenkomsten.